Veien til nullutslipp

Medlemmene i Norsk Bergindustri jobber aktivt for å omstille seg til en mer bærekraftig og klimanøytral drift, men opplever en rekke praktiske hindre. Å ta i bruk nullutslippsløsninger er tid-og kostnadskrevende, men mange barrierer kan overvinnes gjennom tilrettelegging. Bransjen er avhengig av stabile og forutsigbare rammebetingelser som gir et langsiktig perspektiv. Støtte fra og samarbeid med myndighetene er nødvendig for at bergindustrien skal kunne være det positive bidraget til våre felles forpliktelser om å nå klimamålene og skape den klimanøytrale framtiden vi ønsker oss. Med det utgangspunktet har Norsk Bergindustri kartlagt hvor de største barrierene på veien til nullutslipp i bergindustrien ligger og hvordan disse kan overvinnes gjennom målrettede tiltak. Å redusere barrierene er viktig for at vi sammen skal nå målet om å stoppe klimaendringer og bli et netto nullutslippsamfunn innen 2050.

Logg inn på medlemssidene for å lese vår barriereanalyse.