Innspill til utforming av en ny finansieringsordning overfor grønn industri

Frist for å i innspill er innen 27. februar 2024.