Høringssvar - Representantforslag om mer landbasert mineralutvinning og sirkulærøkonomi

Dokument 8:125 S (2023-2024)

Representantforslaget kan du lese her.