Høring havbunnsmineraler oktober 2023

Høringsinnspill: Mineralverksemd på norsk kontinentalsokkel