Opprettelse naturreservat

Høring vedrørende utvidelse av Vasselen naturreservat.