Høring kritiske råvarer, CRMA

Norsk Bergindustri har avgitt høringssvar på EUs råvareforordning, CRMA