Gledelig gjennomslag på Stortinget

Bilde av Stortinget

(Illustrasjonsfoto: Stortinget).

Stadig flere politikere forstår argumentene fra Norsk Bergindustri og næringen. Nå har Stortinget vedtatt fire tiltak for styrke mineralutvinning og bruk av overskuddsmasser.

I slutten av mars gjorde åtte stortingsrepresentanter fra Høyre, Kristelig felles front for å få opp farten i norsk mineralutvinning og sirkulærøkonomi. De leverte en lang liste med konstruktive forslag. Nå er faktisk fire av dem vedtatt av et samlet Storting.

– Dette er problemstillinger vi har jobbet hardt med over lang tid, og det er svært gledelig at Stortinget kommer oss i møte i alle fall på noen punkter, seir Lars Joakim Hanssen, fagsjef for politikk og samfunn i Norsk Bergindustri.

Kritisk viktig
I representantforslaget pekte politikerne på at det finnes en rekke hindre for mer mineralutvinning i gjeldende rammeverk for mineralindustri i Norge.

– Det virker som om næringsministeren ikke har forstått alvoret i den situasjonen vi står i. Norge må forholde seg til at Kinas kontroll over viktige mineraler for det grønne skiftet er en sikkerhetstrussel. Vi har mulighet til å gjøre noe med det, og vi vil gjøre noe med det nå, sa Høyres Bård Ludvig Thorheim i en kommentar til Aftenposten da representantforslaget ble lagt fram.

For at Norge skal kunne bidra til sterkere selvforsyning av råmaterialer og ta ut potensialet for verdiskapning, er det blant annet behov for mer kartlegging og letevirksomhet, nedkorting av unødvendig lange konsesjonsprosesser, noe risikoavlastning i tidlig fase, satsing på sjeldne jordarter og prosessering, og mer fagkompetanse på mineraler og veiledning av kommuner i konsesjonsprosesser, heter det i forslaget.

– Hele ønskelisten ble langt fra oppfylt, men det kom noen viktige tiltak. Vi fortsetter arbeidet med å drive mineralpolitikken i riktig retning, sier Hanssen.

Tre av forslagene ble enstemmig vedtatt. Det siste med én stemmes overvekt. Her er vedtakene:

  • Stortinget ber regjeringen sammen med mineralnæringen etablere en prosjektgruppe som skal finne nye måter å benytte overskuddsmasser fra gruver inn i andre verdikjeder på.
  • Stortinget ber regjeringen jobbe for en bred samarbeidsavtale med USA om verdikjeder for mineraler hvor det inngår et unntak fra Inflation Reduction Act (IRA) for mineraler fra Norge til batteriproduksjon.
  • Stortinget ber regjeringen legge bedre til rette for samhandling mellom private og offentlige aktører for å utnytte overskuddsmasser og redusere deponibehov. Dette kan for eksempel gjelde ved bruk av byggavfall som fyllmasse i byggeprosjekter, og kan blant annet gjennomføres ved å stille krav til ombruk av avgangsmasser i offentlige anbud.
  • Stortinget ber regjeringen fremme Fensfeltet som prioritert prosjekt innenfor rammen av det amerikansk-ledede Mineral Security Partnership hvor Norge deltar.

Her kan du lese vår artikkel om representantforslaget.

Her kan du lese selve representantforslaget.