Digital betongkompetanse

Publisert

Gruppebilde av fire personer

STÅR SAMLET: Roar Sømoen (SR) til venstre, Cecilie Scherven (SR), Knut Bryne (BOR/Tekna), Lise Bathen (Staten Vegvesen). (Foto: Byggeindustrien).

Fra 1. juni 2024 tilbyr Betongopplæringsrådet (BOR) sine kompetansebevis på en digital plattform. Gjennom samarbeid med Sentralregisteret, er disse gjort tilgjengelig på K-REG.

Sentralregisteret (SR) har utviklet digitale kompetansebevis i K-REG som entreprenørene i bygge-og anleggssektoren knytter seg mot.

Digital tilgang til de ulike kompetanseklassene i BOR betinger at den enkelte bedrift registrerer seg i K-REG. Per 1. juni er om lag 400 bedrifter knyttet opp til K-REG. Antallet er sterkt økende, står det i en melding Tekna har sendt ut.

Godkjenning av betongkompetanse vil, som tidligere, skje i BOR, og for de som ennå ikke er knyttet opp mot K-REG, vil BOR fortsette å produsere plastkort.