Min erfaring som trainee i Norsk Bergindustri

Publisert

Lars Anker-Rasch, Geolog og tidligere Trainee.

Å være trainee i norsk bergindustri gir deg muligheten til å jobbe innen hovedfeltene innen geologi; industrimineraler, metaller og pukk og grus – hver med sine forskjellige utfordringer og muligheter for en nyutdannet innen geofagene.

Etter endt utdannelse som geolog ble jeg selv ansatt som trainee, og er nå ferdig med mine to år i stillingen. Som trainee har jeg blitt utfordret i prosjekter og oppgaver der jeg har fått muligheten til å ta del i bedriftenes daglige drift, forskning og utvikling, kartlegging i brudd (med blant annet drone og andre instrumenter), HMS, oppredning og kartlegging av ressurser for fremtiden.
Min kjennskap til industrien og de relevante bedriftene var relativt god da jeg var ferdig utdannet. Til da hadde jeg deltatt på ekskursjoner til enkelte bedrifter, hatt sommerjobb i industrien, deltatt på bedriftspresentasjoner og Norsk Bergindustris Høstmøte i Trondheim. Som trainee sitter du plutselig på «andre siden av bordet» og kan ende opp med å holde bedriftspresentasjoner, lede studenter i sommerjobb gjennom arbeidet deres, motta studenter på ekskursjon for å vise frem arbeidsplassen din. Ikke minst får du muligheten til å delta på Norsk Bergindustris mange workshops og arrangementer i din tid som trainee.

Mine erfaringer og opplevelser etter 2 år i bergindustrien har jeg intet ønske om å være foruten. Jeg startet i Brønnøy Kalk (i Brønnøy Kommune) i januar 2015, der jeg fikk prøve meg på prosjekter knyttet direkte til den daglige driften, oppfølging av sikringsarbeid i dagbruddet og kartlegging av forekomster utenfor bruddet. Plassert midt i landet, i et område ansett av mange som den flotteste kysten i Norge, gav denne stillingen meg en flott tid både på jobb og i fritiden.
Videre, i september, flyttet jeg tilbake til Trondheim, der jeg hadde 8 nye måneder i Franzefoss Pukk AS. Med kvalitetssikring og analyser fikk jeg grunnleggende innsikt i bedriftens styring av produktet, fra fast stein til det leveres til kunde som nedknust materiale. Hovedprosjektet mitt var satt til å utrede produksjonsevnen til et knuseverk og med det grunnlaget komme med forslag til hvordan endringer i massestrøm gjennom verket, eller endringer i pågang ville kunne øke kapasiteten på verket. Prosjektet hadde lenge stått på «vent», og en trainee-geolog ansatt i 8 måneder var som skapt for å ta seg av denne oppgaven. Utfordrende, lærerikt og veldig interessant, ettersom tiden som student ofte fokuserte på uttak av enkeltmineraler, i motsetning til Franzefoss Pukk, som helst vil ha en viss størrelse og form på steinen når den er ferdig nedknust.
Min siste bedrift som Trainee var Sibelco Nordics avdeling på Stjernøy, på en øy like utenfor Alta. Med oppstart i mai 2016 var det nytt for en Haldenser å oppleve midnattssol og et klima som skifter raskt og tidvis ganske voldsomt. I Sibelco Nordic fikk jeg opplæring i laboratoriets analyserutiner, med bruk av mikroskop, XRF, og datasystemer for å hente ut tidligere analyser. Dette gav meg kunnskap nok til å ta del i prosjekter for kvalitetsstyring i oppredningsverket, kartlegging av kvaliteter i gruve og dagbrudd og forske på hvilket grunnstoffer/mineraler som påvirker produksjonen deres. I tillegg tok jeg del i laserinnmåling av den ca. 8 km lange gruveveien opp til dagbruddet, som ligger ca. 700 m.o.h. Med fantastisk utsikt fra kontoret, og uendelige turmuligheter, gav Finnmark og Alta en etterlengtet opplevelse i den nordligste delen av landet.
Jeg sitter igjen med en rekke flotte opplevelser, erfaringer, kunnskap etter 2 år som Trainee. Ikke minst er kontaktnettverket styrket betraktelig, etter å ha vært i kontakt med så mange nye mennesker i løpet av relativt kort tid. Norsk Bergindustris arrangementer er en ytterligere mulighet til å utvide kontaktnettverket og bli kjent med andre bedrifter og aktører i industrien.

Stillingen har som formål å rekruttere geologer og sivilingeniører innen geofag til bergindustrien, og det er en fantastisk mulighet for nyutdannede til å jobbe i en industri som på mange måter står overfor store endringer i tiden fremover. Å være trainee i norsk bergindustri gir deg muligheten til å jobbe innen hovedfeltene innen geologi; industrimineraler, metaller og pukk og grus – hver med sine forskjellige utfordringer og muligheter for en nyutdannet innen geofagene.
Til de som søker på stillingen, lykke til! Til dere som sitter på gjerdet og ikke helt vet hva dere har tenkt til å gjøre: Søk!


Lars Anker-Rasch,
Geolog og tidligere Trainee