Malm og mineraler

Absolutt alt vi omgir oss med består av mineraler. Mange av disse mineralene finnes i den norske berggrunnen, og Norsk Bergindustris medlemmer utvinner base- og industrimineraler til det norske og internasjonale markedet.

Vi skiller mellom industrimineraler og metalliske malmer.

Metalliske malmer er bergarter som inneholder metaller, for eksempel jern.

Industrimineraler er mineraler og bergarter med fysiske eller kjemiske egenskaper som danner grunnlag for industriell utnyttelse, for eksempel kvarts.

Metalliske malmer
Metalliske malmer er tunge mineraler med egenvekt over 5 g/cm3 og er statens mineraler. Metalliske malmer utvinnes for sitt innhold av metaller som er økonomisk drivverdige. Per i dag produseres det i all hovedsak jern og ilmenitt, og noe nikkel i Norge. I tillegg produseres det en liten mengde molybden.

Industrimineraler
Industrimineraler er lettere mineraler enn de metalliske malmene. Det produseres en lang rekke ulike industrimineraler i Norge, for eksempel kalkstein, brent kalk, olivin, nefelinsyenitt og kvarts. Industrimineraler brukes i en lang rekke produkter som solceller, fiberoptikk, kunstige tenner, papir, plast, glass, keramikk og maling.

Noen avsluttende ord
I løpet av livet vil hver av oss forbruke nesten 500 kilo kobber i gjennomsnitt. Det tilsvarer 50 tonn malm i berget. Norges befolkning vil altså forbruke 275 millioner tonn kobbermalm, det vil si minst 100 millioner tonn pr. generasjon.

Grønn energi er avhengig av mineralske råstoffer. En moderne vindturbin inneholder gjerne 300 tonn metaller, solcellepaneler trenger ren kvarts for å virke, batterier trenger sjeldne jordartsmetaller og dagens batterier både grafitt og litium.

Komplisert elektronikk krever mange grunnstoffer med forskjellige egenskaper for at den skal virke. Derfor kan det være så mye som femti ulike grunnstoffer i moderne mobiltelefoner som må utvinnes fra forekomster i berget.

Her kan dere lese mer om de ulike mineralene.

Kilder: Norges Geologiske Undersøkelse og Direktoratet for Mineralforvaltning.