Naturstein

Naturstein er stein som sages, spaltes eller hugges til bruk i bygninger, monumenter og utearealer.

Naturstein deles inn i blokkstein, skifer og murestein. Norsk naturstein er av høy kvalitet, og benyttes som gulv eller bekledning i bygg, gatestein eller utsmykking i utearealer. Ettersom kvaliteten på den norske steinen er så god, brukes den i stadig større grad som benkeplater over store deler av verden.

En del av norsk kultur
Norsk Bergindustri er opptatt av å fremme bruk av norsk naturstein til bruk i offentlige signalbygg. Natursteinsindustrien er en del av vår nasjonale kulturarv, og dessuten et langt mer miljøvennlig alternativ enn importerte, billigere produkter.

Det jobbes godt med ny teknologi og bedre maskiner som kan bringe Norge inn i ny “steinalder”. Det som i hovedsak bidrar til at Norge faller dyrere ut enn for eksempel Kina, er vår manuelle håndtering i produksjonsprosessen. Ved økt automatisering vil dette gapet minke. Hvis også offentlige aktører går foran og vekter bærekraft høyere, vil dette kunne føre til at produksjonskapasiteten for ferdige steinprodukter her hjemme øker.

Norsk naturstein har et stort potensial til å bidra til vekst i lokale industriarbeidsplasser rundt i hele Norge. At norske signalbygg reises i norsk naturstein, sender et sterkt signal om at våre steinindustritradisjoner tas på alvor og videreføres i framtiden.

Kvalitet og bærekraft
I Norge har vi helt andre standarder til menneskerettigheter og HMS enn hva som er tilfellet i andre land som selger naturstein til Europa. Norsk naturstien handler ikke bare om kvalitet. Velger du stein utvinnet i Norge, gjør du også et etisk valg.

De siste årene har vi opplevd økt interesse for norsk naturstein. Vi jobber for at enda flere, og spesielt kommuner, skal kjøpe kvalitetsstein fra Norge. Da vet de hva de får, og at den er utvinnet etter de standardene norsk arbeidsliv følger.

Norsk Bergindustri mener det er viktig at det stilles strengere krav til innkjøp av stein. Det må stilles krav til hvordan den er utvinnet og bearbeidet, og ikke bare utslippene ved frakt av steinen.

Vi mener det må være mer transparens om hvor naturstein kommer fra, og under hvilke forhold den er utvinnet.