Naturstein

NATURSTEIN

Innledning

Naturstein er betegnelsen på stein som sages, spaltes eller hugges til bruk i bygninger, monumenter og utearealer. Naturstein deles inn i blokkstein, skifer og murestein.

I 2018 ble det omsatt naturstein for 924 millioner kroner. Omtrent halvparten er blokkstein, mens skifer og murestein utgjør den andre halvparten.

Eksportandelen av naturstein utgjør om lag 60 %. Totalt ble det solgt 756 000 tonn naturstein i 2018. Salget fordelte seg på følgende måte: 266 000 solgte tonn blokkstein, 84 000 tonn skifer og 406 000 tonn murestein.

Figur 1: omsetning og antall solgte tonn

imagenrpyn.png

Kilde: Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard: Harde fakta 2018

Naturstein inndeles i følgende grupper

Blokkstein er bergarter som må tas ut i store blokker for deretter å sages eller splittes videre opp til plater og emner. Det er vanlig å dele blokkstein inn i harde steintyper (granitt, gneis, kvartsitt, gabbro, larvikitt og anortositt) og myke steintyper (kalkstein, marmor, kleberstein, serpentinitt og sandstein)

Murestein utgjør grovt formatterte steinblokker som benyttes i tørrmurer av forskjellig slag. Flere bergartstyper benyttes til formålet, men helst dem som lett kan spaltes i plater og rektangulære stykker.

Skifer kan spaltes til plater langs naturlige sjikt med flakformige glimmermineraler. Avhengig av sammensetning finnes vi kvartsskifer, glimmerskifer, leirskifer og fyllitt. Skifer benyttes til tak, gulv og fasade.

Nærmere om bruksområder

Fasader

Natursteinsplater monteres hovedsakelig luftet, det vil si at platene henges på et rammeverk av stål eller aluminium. Fasadeplater er gjerne minst to centimeter tykke, og det er vanlig å bruke både polert, slipt og ru overflate, avhengig av hvilket uttrykk man ønsker.

Gulv og utendørs belegg

Innendørs legges gulvflis av 1-2 centimeter tykkelse, gjerne polert eller slipt. Også skifer med naturflate eller slipt overflate er vanlig å bruke i innendørs gulv. Utendørs er det best å bruke tykkere heller eller plater, opp til 12 centimeter. Overflaten bør være ru for å få god sklisikkerhet.

Bord- og benkeplater

"Møbelstein" har fått økende popularitet i Norge de senere år, og særlig er det blitt populært å bruke polert stein i kjøkkenbenker.

Tak

Skifertak er fremdeles meget populært, ikke minst siden de harde norske kvartsskifrene har en særdeles god holdbarhet. Det er ikke uvanlig at skifertak varer lenger enn huset - og resirkuleres. Det finnes mange forskjellige takskiferprodukter - fra kvadratiske og dråpeformete takstein til tykkere, store villheller.

Mur

Røffe steinblokker med bruddkant er blitt et viktig produkt med gamle tradisjoner de senere årene. Det er både rimelig - og vakkert - å bruke naturstein til tørrmurer. Noen skifertyper er særlig godt egnet til å lage små murstein til muring og forblending, slik som Oppdalskifer.

Brostein

I dag brukes brostein aktivt i blant annet byfornyingen. Det er i dag vanskelig å få tak i store kvantum med norsk brostein, så derfor importeres meste fra lavkostland. Det jobbes aktivt fra bransjen for at etterspørselen fra det offentlige økes, slik at kapasitet kan bygges her i Norge.

Ovner og peiser

Kleberstein har særdeles gode varmelagringsevner. Dette gjør steinen egnet til å brukes i ovner og peiser. Fyringsøkonomien blir god og ildstedet vakkert.

Skulpturer

Stein er et stadig viktigere element i utsmykning, og vi er sikkert mange i dette landet som jevnlig gleder oss over vakre og spektakulære steinskulpturer. Norske billedhuggere holder høy klasse, og har frembrakt en rekke spennende og monumentale verk den senere tid.

Gravmonumenter

Sist men ikke minst, vi minnes våre kjære med et lite monument av stein - få materialer gir et så kraftfullt symbol på evigheten som nettopp stein. Markedet for slike steinprodukter er ganske stabilt.

Hvor produseres det?

Naturstein blir produsert i alle Norges fylker. Det er i Vestfold det omsettes mest naturstein (Larvikitt). 59 % av omsetningsverdien var eksport i 2018, hvor Vestfold sto for 87 % av samlet omsetning.

Noen avsluttende ord

Norsk Bergindustri er opptatt av å fremme bruk av norsk naturstein til bruk i offentlige signalbygg. Natursteinsindustrien er en del av vår nasjonale kulturarv, og dessuten et langt mer miljøvennlig alternativ enn importerte, billigere produkter.

Det jobbes godt med ny teknologi og bedre maskiner som kan bringe Norge inn i ny “steinalder”. Det som i hovedsak bidrar til at Norge faller dyrere ut enn f.eks Kina, er vår manuelle håndtering i produksjonsprosessen. Ved økt automatisering vil dette gapet minke. Hvis også offentlige aktører går foran og vekter pris lavere, vil dette kunne medføre at produksjonskapasiteten for ferdige steinprodukter her hjemme øker.

Norsk naturstein har et stort potensiale til å bidra til vekst i lokale industriarbeidsplasser rundt i hele Norge. At norske signalbygg reises i norsk naturstein sender et sterkt signal om at våre steinindustritradisjoner tas på alvor og videreføres i fremtiden.

Kilder: Norges Geologiske Undersøkelse, Direktoratet for Mineralforvaltning og Norsk Bergindustri