Undervisnings-materiell

Under har vi samlet en del materiell som kan benyttes i undervisning og for å øke kjennskapen til bergindustrien