Rammebetingelser for gjenvinningsmasser side

En intern arbeidsgruppe i Norsk Bergindustri har jobbet med å identifisere barrierer og foreslå tiltak for mer gjenbruk av byggeråstoff. Rapporten kan du laste ned her