TSM Ekspertgruppen

Ekspertgruppen består av representanter fra medlemsbedrifter i alle delbransjer og er sentral i implementeringen av TSM i Norge. Gruppen møtes jevnlig og gjennomgår hver protokoll for å oversette og tilrettelegge den til norske forhold. I tillegg gir de innspill til det digitale rapporteringssystemet og deler praktiske erfaringer fra prøverapporteringen.

Her følger en presentasjon av noen av medlemmene som har vært aktive i ekspertgruppen: