Byggeråstoffer i fremtiden

Norsk Bergindustri og Maskinentreprenørenes forbund inviterer i samarbeid med Akershus fylkeskommune med dette sine medlemmer, offentlige saksbehandlere og andre interes­serte til en dagskonferanse om bruk av byggeråstoffer på Østlandet.

PÅMELDINGSFRISTEN HAR GÅTT UT - TA KONTAKT MED ELI PÅ OM DU VAR FOR SEN.

Viktige byggeråstoffkilder på Østlandet vil trolig forsvinne i løpet av 20 år, samtidig som det er svært komplisert å få åpne nye. Akershus fylkeskommune presenterte sin Plan for regional masseforvaltning i 2016. Både kommuner og bransjen har fått være med på å utforme denne.

Vi håper på en dag der betydningen av tilgang på gode råstoffer belyses, enten disse tas ut i pukkverk eller grustak eller gjenbrukes.

 Les mer om konferansen her.

 Spre gjerne eposten til dem du mener kan ha interesse for en slik konferanse!

 VELKOMMEN til dette gratis dagseminaret! 

Program
Næringslivets Hus
 • 09:00–09:10
  Åpning
  • Elisabeth Gammelsæter, generalsekretær i Norsk Bergindustri og Espen Alvestad, MEF
 • 09:10–09:30
  Hvorfor er byggeråstoffer (i Oslo og Akershus) viktig for næringslivet og samfunnet?
  • Annette M. Solli, fylkesordfører i Akershus
 • 09:30–09:50
  Byggeråstoffer i hovedstadsregionen
  • Kari Aasly, Norges geologiske undersøkelse
 • 09:50–10:20
  Masseforvaltningsplan for Akershus - Behovet og bruken i Hovedstadsregionen
  • Solveig Viste, Akershus fylkeskommune
 • 10:20–10:30
  Pause
 • 10:30–11:00
  Sirkulær økonomi/gjenbruk av masser i en sirkulær økonomi – muligheter og begrensninger
  • Thomas Hartnik, Miljødirektoratet
 • 11:00–12:00
  Nye prosjekter med grønn innfallsvinkel
  • Bærumsprosjektene-Ressursbank, v/ Ida Nilsson, Norconsult/Bærum kommune
  • Oslo prosjektet – Råstoffbehov og masseproduksjon ved bygging i Oslo 2015 til 2030 v/ Steinar Sidselrud, Eby-Oslo kommune
  • Kortreist stein, v/ Eivind Heimdal, Veidekke
  • Ida Nilsson, Norconsult/Bærum kommune
   Steinar Sidselrud, Eby-Oslo kommune
  • Eivind Heimdal, Veidekke
 • 12:00–13:00
  Lunsj
 • 13:00–14:00
  Det offentliges erfaringer
  • Fylkesmannen i Oslo Akershus- dilemmaer: Forurensning når det gjelder mottak, mellomlagring og deponering av «rene» masser, v/ NN
  • Enebakk kommune – Liten kommune, store areal, villfyllinger, v/ Stein Rosten
  • Sørum kommune - Kommunalbyråkratiske refleksjoner om plankrav og hensyn til alt mulig. Hvorfor skal det være så vanskelig å bare grave litt eller fylle litt? v/ Ketil Matvik Foldal –
  • Vegdirektoratet - Dagens krav og endringer som kommer når det gjelder gjenbruksvarer som betong, stein og jordmasser, v/ Joralf Aurstad
  • NN, Fylkesmannen i Oslo og Akershus
   Stein Rosten, Enebakk kommune
  • Ketil Matvik Foldal, Sørum kommune
   Joralf Aurstad, Vegdirektoratet
 • 14:00–14:10
  Pause
 • 14:10–14:50
  Bransjens erfaringer og synspunkter
  • Gaute Markussen, Franzefoss Pukk AS
   Trygve Ollendorff, Feiring Bruk AS
  • Egil Velde, Velde Pukk AS
 • 14:50–15:10
  Hva må gjøres for at hovedstadsregionen skal få dekket sine byggeråstoffbehov
  • Elisabeth Gammesæter, Norsk Bergindustri
 • 15:10–16:00
  Diskusjon og avslutning