Bransjemøte for byggeråstoffer/pukk og grus

  • 13. sep 2022Kl. 09.00–11.00
  • Påmeldingsfrist 12.09.2022

Vi planlegger bransjemøte for byggeråstoffer/pukk og grus på Teams. Hold av tidspunkt så kommer vi tilbake med agenda snart. Du kan allerede nå melde seg på.