Bransjemøte for mineraler

  • 14. sep 2022Kl. 09.00–11.00
  • Påmeldingsfrist 13.09.2022

Vi planlegger bransjemøte for våre mineralmedlemmer på Teams. Hold av tidspunkt så kommer vi tilbake med agenda snart. Du kan allerede nå melde seg på.