Bransjemøte for naturstein

  • 5. sep 2022Kl. 13.00–15.00

Vi planlegger bransjemøte for naturstein på Teams. Hold av tidspunkt så kommer vi tilbake med agenda snart. Du kan allerede nå melde seg på.