HMS - frokostseminar

  • 30. aug 2022Kl. 09.00–11.00
  • Teams
  • Påmeldingsfrist 29.08.2022

Vi planlegger frokostseminar på Teams for HMS-ansvarlig, HR-leder, verneombud og andre som er interessert i temaet. Hold av tidspunkt så kommer vi tilbake med agenda snart. Du kan allerede nå melde seg på.