Webinar: Krigen i Ukrania

  • 9. jun 2022Kl. 09.00–10.00
  • Teams
  • Påmeldingsfrist 08. juni 2022

Sammen med vår samarbeidspartner Advokatfirmaet Føyen AS har vi gleden av å invitere til et gratis webinar for våre medlemmer, torsdag 9. juni kl. 09.00-10.00.

Krigen i Ukrania – rettslige konsekvenser for bergindustrien.

Krigen i Ukrania, og de sanksjoner som er vedtatt som følge av denne, får konsekvenser for mange aktører. I tillegg er det fremdeles ettervirkninger etter Covid-pandemien og en generell usikker markedssituasjon for viktige innsatsfaktorer. Leveringsutfordringer, prisstigning og manglende tilgang til utenlandsk arbeidskraft er fremtredende forhold. I dette webinaret ser vi på hvilke kontraktsrettslige konsekvenser krigsutbruddet kan få. Vi gir også konkrete forslag til hvordan denne utfordringen kan håndteres i eksisterende og fremtidige kontrakter.

Følg lenkefor påmelding her