Drift-, prosess-, og vedlikeholdsworkshop 2024

  • 29. okt 2024til 30. okt 2024
  • Oslo

Årets workshop gjennomføres i Oslo. Program med utflukt og året tema kommer. Sett av datoen!