Bjarne Faureng er død

Bjarne på stiftelsesmøtet sammen med sin datter Miette.

Æresmedlem i Norsk Bergindustri Bjarne Faureng døde tidlig om morgenen 9. mars 2018

Bjarne satt i det første styret i Pukk- og grusleverandørenes landsforening fra 1972, og har lenge vært æresmedlem, først i PGL, deretter i Norsk Bergindustri. Han representerte PGL i arbeidet med NOU 1980:18 Sand og grus og deltok også i PGLs næringskomite en periode rundt årtusenskiftet. Han var fremdeles aktiv bedriftseier og daglig leder i Mona Sand og Singel på Mysen da han døde 97 år gammel.

Bjarne har sammen med æresmedlem Per Dugstad vært den som sørget for at generalforsamlinger i Norsk Bergindustri alltid skulle avsluttes med Speakers Corner, der medlemmene kunne fritt ta opp det de har på hjertet. Han har alltid hatt et sterkt faglig engasjement, han ivret sterkt for faglig og sosialt samvær.  -For oss i Norsk Bergindustri oppleves det som om Bjarne alltid har vært der, og dette blir som om en vegg faller ut. Hans engasjement kjente få grenser. Enten det gjelder myndighetenes herjing med seriøse bransjeaktører eller udokumenterte masser, hvem var det som rykket ut i lokal- eller fagpresse og uttalte seg med stor tyngde, senest for et par år siden, omtrent i sitt 95’te år? Jo det var Bjarne!

83 år gammel sto Bjarne på talerstolen under høstmøtet i Bodø i 2003 og holdt foredrag om nødvendigheten av et solid dekningsbidrag. Det skulle være lønnsomhet i næringen. Dette er et utrolig viktig budskap i bærekraftsdiskusjonen som pågår nå. Uten økonomisk lønnsomhet vil det ikke være mulig verken å ta hensyn til miljø eller til det sosiale.

Bjarne var tidlig ute med å ta IT-verktøy i bruk, og har helt fram til sin død benyttet seg av ny teknologi. Bjarne hilste gjerne til Norsk Bergindustris generalforsamling gjennom en epost eller en tlf-samtale gjennomført i forkant med generalsekretær. Bjarne inviterte også på et tidspunkt hele styret i PGL til hytta si på Koster.

Bjarne var tilstede på stiftelsesmøtet for den nye felles foreningen i 2008. Han var positiv til samarbeid på tvers av delbransjene. I begynnelsen av februar 2018 feiret Bjarne sin 97-års dag sammen med Norsk Bergindustri i en egen æresmedlemslunsj på Mysen der også Olav og Elisabeth fra sekretariatet deltok. Bjarne var blid og glad, og det ble en svært hyggelig dag, forteller Elisabeth. Hun var også på befaring hos Bjarne i Torperaasen pukkverk sommeren 2017, og fikk da en gjennomgang av utfordringer og hans vurdering av bransjens rammebetingelser.

Norsk Bergindustri sender i dag sine kondolanser til den nærmeste familien: sønnen Torleif, datter Miette og datter Synnøve. På vegne av familien takker Miette alle de i bransjen som har betydd noe for faren. Vi kommer til å savne Bjarne. Han har preget diskusjonen i bransjen, og vil være med oss videre i våre hjerter.