Norsk Bergindustri i møte Miljøpartiet de grønne

Norsk Bergindustri møtte i dag Per Espen Stoknes fra Miljøpartiet de Grønne på Stortinget. Målet med møtet var å styrke samarbeidet mellom partiet og mineralnæringen.

Miljøpartiet de grønne har en uttalt ambisjon om å satse på mineralnæringen, og Norsk Bergindustri vil bidra til å styrke samarbeidet mellom bransjen og partiet. 

- MdG og Norsk Bergindustri er enig om industri- og miljøpolitikk må ses under ett. Man kan ikke snakke om industriutvikling og utvikling av et bærekraftig samfunn som to motsetinger. Det ene er en forutsetning for det andre, sier Olav Hallset, fagsjef politikk og samfunn i Norsk Bergindustri.

Positivt om masseforvaltning

Miljøpartiet de grønne var blant dem som stemte for komitemerknadene om bergindustrien da Stortinget behandlet den såkalte avfallsmeldingen for noen uker siden. 

- Vi savnet uttalte ambisjoner om fornuftig masseforvaltning i regjeringens utkast til stortingsmelding. Vi sendte inn en del forslag til merknader som alle fikk støtte fra Arbeiderpartiet, Miljøpartiet de Grønne og Senterpartiet. De handlet særlig om økt oppmerksomhet knyttet til seriøs masseforvaltning og asfaltgjenvinning, sier Hallset.

MdG deltok under mineraldebatten Norsk Bergindustri m.fl. arrangerte under Arendalsuka i fjor og har uttalt seg positivt om bransjen også i media. Partiet er opptatt av grønn vekst, og mener at det finnes rom for en bergindustri som steg for steg reduserer sitt miljøfotavtrykk og som er opptatt av å øke ressursutnyttelsen.  

- Vi er glade for at MdG ser sammenhengen mellom nærings- og miljøinteresser, og tror de kan bidra til å løfte debatten om fremtidens industri, selv om vi kanskje ikke er enige om alt ennå, sier generalsekretær i Norsk Bergindustri , Elisabeth Gammelsæter.