Venstre inn i regjeringen

Venstre har sluttet seg til regjeringen Solberg. Det kan få direkte betydning for bergindustrien.

Det er gledelig at den utvidede regjeringen har programfestet en vennlig holdning overfor mineralnæringen i den politiske erklæringen utarbeidet på Jeløy Radio like etter nyttår. Verre er det at den samtidig slår fast at det ikke vil gis tillatelser til nye sjødeponier i inneværende stortingsperiode. Allerede gitte tillatelser forblir gjeldende, så det vil ikke ramme Nordic Mining eller Nussir. Likevel kan det være en hemsko for utvikling av nye prosjekter eller utvidelse av eksiserende 

Norsk Bergindustri er svært kritiske til  at regjeringen fratar seg selv muligheten til å velge et alternativ som under gitte forutsetninger er langt å foretrekke framfor landdeponier. For en regjering som ellers investerer mye politisk kapital i kunnskap, kompetanse og næringsutvikling er det et merkelig signal.  

Torbjørn Røe Isaksen fra Høyre har fått jobben som næringsminister etter Monica Mæland som tar over Kommunal- og moderniseringsdepartementet etter Jan Tore Sanner. Norsk Bergindustri vil takke Mæland og statssekretær Lars Jacob Hiim for et godt samarbeid siden hun tiltrådte i 2013 og ser frem til å fortsette det gode samarbeidet med Røe Isaksen.  

I Klima- og miljødepartementet har Ola Elvestuen fra Venstre tatt over statsrådstolen etter Vidar Helgesen. Venstre har uttalt seg kritisk om ulike sider ved mineralnæringen tidligere, men er samtidig et parti som hevder å legge til rette for små og mellomstore bedrifter. Ola Elvestuen kjenner bransjen vår, og deltok blant annet under Norsk Bergindustris paneldebatt under Arendalsuka i fjor. Vi ser frem til samarbeidet!