Havbunnsmineraler må ikke bli en sovepute

Publisert

Bilde fra innsiden av en gruve.

Illustrasjonsbilde.

Dagens Næringsliv antyder på lederplass at havbunnsmineraler er avgjørende for å gjennomføre det grønne skiftet og gjøre Norge og Europa mindre avhengig av råvarer fra Kina. Det er misvisende. Løsningen ligger langt nærere oss.

(Denne teksten er et svar på en leder i Dagens Næringsliv 6.dember. Innlegget kom på trykk på debattsidene fredag 8. desember.)

Stortingsflertallet går inn for å åpne opp for leting av mineraler på havets bunn. Norge har lange tradisjoner med å utvinne råvarer på norsk sokkel, på en langt mer miljøvennlig måte enn andre land som utvinner olje og gass.

Havbunnen er full av mineraler som industrien trenger. Norsk Bergindustri er positive til at man leter etter flere mineraler, og at mineraler kan utvinnes under strenge miljømessige krav.

Vår frykt er at debatten om havbunnsmineraler skal bli en sovepute for politikerne. For mineralene som ligger 5000 meter under havskorpa, og kanskje kan utnyttes om noen tiår, løser ikke mineralkrisen som Europa allerede står i.

Utvikling av grønn industri og den stadig økende digitaliseringen av samfunnet krever langt flere mineraler og metaller enn for 10–20 år siden.  Så å si alt vi omgir oss med er produsert med metaller og mineraler, som nå er et knapphetsgode i Europa.

Kina har monopol på en rekke av mineralene og metallene som er avgjørende for å produsere vindmøller, turbiner, mobiltelefoner, elbilbatterier og avanserte forsvarssystemer.

Denne markedsmakten har vi for lengst sett at Kina bruker strategisk, ved å kutte i eksport eller dumpe priser.

Noen av mineralene som går med til produksjon av varer vi er avhengige av for å nå klimamålene, ligger sikkert på havets bunn. Men en utvinning av havbunnsmineraler ligger mange år frem i tid. Løsningen på Europas råvarekrise ligger derimot langt nærmere enn som så.

Norske fjell og berg inneholder et stort antall mineraler og metaller som Europa i dag må importere fra Kina.

Flere selskap står klare for å utvinne disse. Men vi trenger et regelverk som gjør det enklere å få tillatelse til å utvinne mineralene. Norsk og europeisk industri har ikke tid til å vente på at offentlige myndigheter skal bruke mange år på å behandle søknader for utvinning av råvarer som er helt avgjørende for det grønne skiftet og sikre velferdsutvikling i verden.

 Anita Helene Hall
Generalsekretær Norsk Bergindustri