Nytt styre i Norsk Bergindustri

Ny styreleder Ole Christian Selsås.

Vi gratulerer Ole Christian Selsås fra Elkem ASA som ny styreleder og takker samtidig Thor-Anders Lundh Håkestad for den flotte innsatsen han har lagt ned for Norsk Bergindustri gjennom sitt styreverv.

På generalforsamlingen den 9 mai ble nytt styre i Norsk Bergindustri valgt.

Det nye styret i Norsk Bergindustri ser slik ut:

Ole Christian Selsås, Elkem ASA. Valgt til 2025

Ivar S. Fossum, Nordic Mining ASA. Valgt til 2025

Arild Frøseth, Namdal Pukkverk AS. Valgt til 2024

Vegard Gultvedt, Agder Anleggssenter. Valgt til 2024

Jun Grindvold, Nergård Stenindustri AS. Valgt til 2025

Følgende ble valgt som varamedlemmer:

Roar Sandøy, Sibelco Nordic AS. Valgt til 2024

Ole Bjørn Øygard, Oddvar Øygard AS. Valgt til 2024

Margrethe Ollendorff Lien, Feiring Bruk AS. Valgt til 2024

Hanne Støvland Jørgensen, Larvikittblokka AS. Valgt til 2024

Følgende ble valgt til ny valgkomite:

Leder Petter Bye, Oppdal Sten AS. Valgt til 2024

Medlem Peder B.Egeland, Nordic Bulk AS. Valgt til 2025

Medlem Arild Ove Hagen, NCC Industry AS. Valgt til 2026

Takk til valgkomiteen ved John Edvard Myrvang (John Myrvang AS), Petter Bye (Oppdal Sten AS) og Peder B. Egeland (Nordic Bulk AS) for deres arbeid inn mot generalforsamlingen.

En takk også til Arild Ove Hagen som nå trer ut av styret, men kommer inn i valgkomiteen.

Vi gratulerer med nye verv og ønsker dere lykke til. Vi i sekretariatet gleder oss til fortsettelsen og godt samarbeid i tiden fremover!

Det nye styret finner du her