Økt oppslutning om bergindustrien

Publisert

Portrett av Anita Helene Hall

De aller fleste som kjenner bergindustrien, har en positiv holdning til den. Dermed kan oppslutningen om bransjen styrkes vesentlig hvis man klarer å nå den store vet ikke-andelen, konkluderer generalsekretær Anita Helene Hall i Norsk Bergindustri. Foto: Espen Solli

Fire av ti nordmenn mener det bør legges til rette for økt utvinning av mineraler. Bare én av ti er negative. Det skyldes kanskje at folk forstår at mineraler er svært viktig for det grønne skiftet.

Hvert år gjennomfører Norsk Bergindustri en kjennskap- og holdningsundersøkelse. Den ble i år utført av Respons Analyse i slutten av september.

Fire av ti nordmenn i et landsrepresentativt utvalg mener det bør legges til rette for økt utvinning mineraler. Kun én av ti mener man ikke bør gjøre det. Resten har ingen mening.

– Den positive holdningen til mineralutvinning kan ses i sammenheng med miljøspørsmålet. Fire av ti nordmenn sier nemlig at mineraler er viktig eller svært viktig for gjennomføringen av det grønne skiftet, og bare tre prosent svarer uviktig eller svært uviktig, kommenterer generalsekretær Anita Helene Hall i Norsk Bergindustri.

Stort omdømmepotensial
Den relativt store andelen uten noen holdning viser bransjens utfordring. De som kjenner bergindustrien, for eksempel ved å ha slik virksomhet i nærheten, er langt mer overbevist om industriens betydning for det grønne skiftet.

– Det samme ser vi med syn på bransjen. For det første er andelen som er positive til bransjen, langt større enn andelen som er negative – 34 mot 6 prosent. Videre øker andelen positive til 51 prosent blant dem som har bergindustri i nærheten. Når undersøkelsen samtidig viser at hele 60 prosent av alle de spurte hverken er positive eller negative, blir vår oppgave klar: Få flere av vet ikke-andelen til å bli kjent med bransjen. Da vil de få en positiv holdning til den, forstå et mineraler er svært viktig for produktene vi bruker i hverdagen, og at mineraler er av avgjørende betydning for å få til det grønne skiftet, sier Hall.

Arbeidet med bærekraft er prioritert i norsk bergindustri. Også der har man en utfordring. 47 prosent av de spurte har nemlig ingen formening om dette. 32 prosent har inntrykk av at bransjen jobber med spørsmålet, mens 21 prosent ikke har det.

Respons Analyse gjennomførte undersøkelsen digitalt. Deltakerne tok stilling til en rekke spørsmål ved å angi hvor enig de var med en skal fra en til seks. Når det i denne artikkelen står at fire av ti mener det bør legges til rette for økt utvinning mineraler, er det andelen som har svart seks, fem og fire.