Prøverapportering i TSM og HMS-protokollen

Don't Be Negative Foto

Don't Be Negative Foto.

Norsk Bergindustri er i full gang med å etablere prøverapportering med TSM, en systematisk tilnærming til bærekraftsarbeid. Brønnøy Kalk er en av bedriftene som har startet opp med dette arbeidet.

Målet for oss i Brønnøy Kalk er i utgangspunktet å levere en rapport, uten målsetninger om noen karakter. For oss er det viktigste at arbeidet blir gjort, og at vi setter fokus på det vi kan gjøre bedre.

Opplegget med prøverapporteringen styres hos oss av én person. Denne personen har ansvaret for prøverapporteringen i TSM ved å innkalle relevante personer i bedriften til gjennomgang av protokollene og rapportere i den nettbaserte rapporteringsplattformen. Etter gjennomgang av protokollene lages det en oversikt, der administrasjonen enkelt kan se hva vi må gjøre for å forbedre oss.

Utfordringen så langt omhandler det å vite hvilken dokumentasjon som er god nok for hvert nivå i protokollen. Alle protokollene skal opp til en ekstern revisjon, og det har vært utfordrende å sette seg inn i hva som er godt nok. Brukermøter i regi av Norsk Bergindustri sammen med andre bedrifter har derfor vært veldig hjelpsomt, og vi anbefaler andre bedrifter som ikke er med der enda om å bli med.

En protokoll som er veldig viktig for Brønnøy Kalk er HMS-protokollen. Systematisering av HMS-arbeidet er avgjørende for å sikre at vårt anlegg fungerer effektivt og trygt. Arbeidet med HMS-protokollen har fått oss til å se at vi gjør mye fra før, og mange av punktene vi ikke kan krysse av på enda er det bare små justeringer som skal til for å oppnå. Ved å jobbe med disse protokollene vil vi bli enda bedre på å beskytte arbeidstakere og miljøet rundt anlegget.

Ved å dokumentere HMS-arbeidet, kan vi sikre at vi er i samsvar med regelverket og at vi utfører arbeidet på en pålitelig måte. Dokumentasjonen brukes også til å overvåke og forbedre HMS-arbeidet over tid. Forbedring og det å iverksette tidlige tiltak er spesielt viktig i en bransje som gruveindustrien, hvor det er mange risikoer og farer som kan føre til store ulykker.

Vi tror at HMS-protokollen kan hjelpe alle bedrifter i bergindustrien med å kryssjekke at man har ting på stell og samtidig utvikle seg i riktig retning.

I sum kan en HMS-protokoll bidra til en økt bevissthet rundt ansvaret bedriftene har for ansatte og miljøet rundt anlegget. Ved å dokumentere arbeidet, kan bedriftene forbedre HMS-arbeidet over tid, og bruke denne informasjonen til å utvikle seg i riktig retning. Her er TSM-protokollene et hjelpemiddel som setter alle bedrifter på lik linje, ved at de bruker samme vurderingsform.

Daniel Ovid og Mari Smågesjø Johnsen
Brønnøy Kalk

Foto: Brønnøy Kalk_Visual360