Revidert nasjonalbudsjett: Etterlyser temposkifte for bergindustrien

Forsyningssikkerhet av kritiske råstoffer har havnet høyt på dagsordenen etter Russlands invasjon av Ukraina. Samtidig har krigen satt i gang en prisvekst på innsatsfaktorer til bergindustrien som ingen kan gi sikre prognoser for. Dette fordrer at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett tar kraftfulle grep for å kompensere næringen for galopperende priser på strøm og drivstoff, uttaler generalsekretær i Norsk Bergindustri, Anita Helene Hall.

Våre medlemsundersøkelser viser at prisveksten på strøm, drivstoff og råvarer rammer bergindustrien knallhardt over hele landet. Samtidig har regjeringen økt skattetrykket på næringslivet betydelig. Dramatisk fall i lønnsomheten, fare for permitteringer og reell konkurstrussel følger med. En del av Norges ekstraordinære inntekter fra olje og gass bør derfor gi lettelser på strøm, drivstoff og skatter, sier Hall videre.

Norsk Bergindustri har følgende innspill til revidert nasjonalbudsjett:

  • Norge har ikke nok kraft og nettkapasitet til å dekke etterspørselen i årene fremover, gitt dagens behov for utbygging av fornybar kraft. Regjeringen må derfor få et taktskifte i statlige investeringer for å styrke overgangen til nullutslipp og sikre industriutvikling over hele landet.
  • Regjeringens mineralstrategi er rett rundt hjørnet. Her er det blant annet varslet et hurtigspor for kritiske råvarer. Vi forventer at det følger med økte bevilgninger til Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) og Norges geologiske undersøkelse (NGU), slik at vi reelt sett kan få opp tempo på kartlegging og ny mineralvirksomhet.
  • Byggeråstoffbransjen opplever sin tøffeste periode på mange år, med kraftig nedgang i volumer og økte permitteringer og konkurser som resultat. Derfor er det helt nødvendig at regjeringen ikke kutter i eksisterende og kommende samferdselsprosjekter, men holder tempo oppe på utbygging og vedlikehold. Dette krever tilstrekkelig tilgang til byggeråstoff landet rundt.

Du leser hele pressemeldingen HER

Mer informasjon:

Anita Helene Hall, Generalsekretær Norsk Bergindustri

Mobil: +47 908 27 041

Epost: