Europa løfter mineralnæringen

Publisert

Portrett av Anita Helene Hall

I dag blir CRMA EU-lov. Det vil gi økt oppmerksomhet om mineralnæringen og krav om å utvinne mer i Europa – og trolig vesentlig betydning for Norge.

Critical Raw Materials Act (CRMA) er blitt utarbeidet og behandlet av EU på rekordtid. Bakteppet er den sikkerhetspolitiske situasjonen. Russlands krig mot Ukraina og Kinas dominerende stilling som leverandør av mineraler, har åpnet politikernes øyne for hvor sårbar Europa er.

– CRMA is a gamechanger for EU, and for Norwegian Mining, sa Rolf Kuby i sitt foredrag på Bergindustridagene tidligere i år.

Han er generalsekretær i Euromines, som er den europeiske foreningen for gruveselskaper.

Økt selvforsyning i Europa
CRMA setter opp ambisiøse mål for mineralnæringen og kritiske råvarer:

  • Minst ti prosent av EUs forbruk skal utvinnes i Europa
  • Ikke mer enn 65 prosent kan komme fra et enkelt land per råmateriale
  • Minst 40 prosent av EUs forbruk skal prosesseres i EU
  • Minst 25 prosent av EUs forbruk skal dekkes av resirkulering

CRMA vil nesten helt sikkert få betydning for Norge som en del av EØS. Helt sikkert er det at Europas prioriteringer vil ha stor signaleffekt for Norge.

Her kan du lese mer om CRMA.

Forventer handling, ikke bare ord
– Tidligere næringsminister Jan Christian Vestre la frem en omfattende mineralstrategi med over 50 tiltakspunkter. Nå må det leveres, for å sikre Norge og Europas forsyningssikkerhet av mineraler vi ikke klarer oss uten, sier generalsekretær Anita Helene Hall og legger til:

– I Næringsdepartementet ligger prioriteringslista fra våre medlemmer. Verktøykassa står der. Nå må det leveres, legger hun til og peker på fem avgjørende tiltakspunkter:

  • Direktoratet for mineralforvaltning får en koordinerende rolle overfor kommuner og andre etater når selskaper søker om tillatelse for å drive gruvevirksomhet
  • At det innføres et malverk for hvordan dokumentasjon som krever for å behandle en søknad om mineralutvinning
  • Innføre tidsfrister for konsultasjon med reindriftsnæringen
  • At flere lokale prosesser og høringer slås sammen
  • Øke bevilgningen til NGU for å intensivere kartleggingen av de store forekomstene vi har i Norge