Nye spilleregler for mineraler

Publisert

Bilde av Rolf Kuby som holder foredrag

Rolf Kuby fra Euromines var en av mange utenlandske foredragsholdere som understreket Norges viktige rolle som leverandør av mineraler til Europa.

Skrikende behov etter mer mineraler, usikker sikkerhetspolitisk verdenssituasjon, hvordan bærekraft gjennomsyrer alle krav til ulike virksomheter – det er noen av temaene som ble løftet på Bergindustridagene 2024.

– CRMA is a gamechanger for EU, and for Norwegian mining, sa Rolf Kuby i sitt foredrag på Bergindustridagene.

Han er generalsekretær i Euromines, som er den europeiske foreningen for gruveselskaper. Kuby snakket engelsk, både fordi han kommer fra EU og fordi de første halvannen dagene av konferansen hadde en internasjonal vinkling og foregikk på engelsk.

Kuby repeterte raskt hva CRMA (Critical Raw Materials Act) innebærer: 10 prosent av utvinningen av kritiske mineraler skal skje i Europa og 40 prosent av bearbeidingen av dem. 25 prosent skal komme fra gjenvinning og ikke noe enkeltland utenfor EU skal stå for mer enn 65 prosent av importen av et enkeltmineral. Alt dette skal være gjennomført innen 2030.

Ser til Norge
CRMA omfatter 35 kritiske mineraler hvorav 17 i tillegg er kategorisert som strategiske, og er i ferd med å bli innarbeidet i EU-lovgivningen. Da vil den etter alle solemerker også gjelde for Norge som en del av EØS-avtalen.

– For å klare målene må vi ha en kraftig økning av leteaktiviteten. Heldigvis får vi noe drahjelp fra Canada og Australia, men alle land som sitter på ressurser, må bidra. Og vi håper Norge vil spille en betydningsfull rolle, sa Kuby.

Den største hindringen for å nå målene, ikke minst i Norge, mener Kuby er tiden det går fra en bedrift søker til den kan begynne å utvinne mineraler. Raskere godkjenninger er helt nødvendig. I EU arbeider man med bedre koordinerte beslutningsprosesser (one stop shop), et arbeid man også har begynt med i Norge.

– Men alt ligger ikke på myndighetene. Mineralnæringen må også ha aksept fra både storsamfunnet og lokalmiljøet for å få til prosesser som går raskt og konfliktfritt, framholdt Kuby.

Må ikke glemme de essensielle
– Vi er helt enig i at Europa må utvinne mer mineraler for ikke å bli avhengig av enkeltland som leverandører, for eksempel Kina. Men vi må ikke glemme de andre råvarene, mange av de er også helt essensielle, framholdt generalsekretær Dirk Fincke fra Aggregates Europe.

Han tok for seg et eksempel fra Tyskland. Kritiske mineraler er helt nødvendig for a bygge en vindturbin. Men en slik, for eksempel med en effekt på 3MW krever også 1300 tonn vanlige råvarer som stein, sand og betong for å bygge fundamentet. Selve tårnet må ha ytterligere 700 tonn.

Tyske myndigheter har planer om å bygge 30 vindturbiner i uken for å klare sitt "Energiwende", altså 1560 turbiner i året.

– Det vil kreve men enn tre millioner tonn essensielle råvarer hvert år til turbinene. I tillegg kommer infrastrukturen, sa Fincke.

Bærekraft understrekes hele tiden
Euromines-sjefen pekte på at for å få den nevnte aksepten for mineralprosjekter, må utvinningen foregår bærekraftig. Kuby nevnte TSM (Towards Sustainable Mining) som et nyttig verktøy i så måte. TSM ble også nevnt av en rekke andre foredragsholdere, enten det var politikere, ambassadefolk, bransjeorganisasjoner eller ulike eksperter. Norsk Bergindustri introduserte TSM i den norske mineralnæringen i mars 2020 etter avtale med the Mining Association of Canada som først utviklet dette rammeverket.

– Jeg synes konferansen var veldig interessant, ikke minst var det spennende å høre om amerikanske IRAs betydning for svakere vilje til å investere i Norge, kommenterte Ingar Thu fra Metso.

Svetlana Rotaru fra Rare Earths Norway var særlig fornøyd med foredragene om TSM og miljø.

– Disse temaene er spesielt viktige for oss i den fasen bedriften vår er i nå. Det var relevante og konkrete eksempler fra næringen, sa hun.

Bergindustridagene, som ble avholdt i tre dager på Gardermoen denne uken, hadde nemlig flere deler. Først en bolk med et internasjonalt perspektiv, så TSM, HMS, miljø og naturstein. I tillegg mye sosialt og gode middager.

En egen TSM-pris
Mandag kveld kunngjorde styreleder Ole Christian Selsås og generalsekretær Anita Helene Hall at Norsk Bergindustri har innstiftet en egen TSM award.

– Vi har valgt å etablere en TSM award, som skal deles ut for første gang under Bergindustridagene neste år. Prisen skal gå til bedrifter eller enkeltpersoner som har utmerket seg i TSM-arbeidet ved å gjøre en ekstra innsats for å fremme bærekraft i vår næring, sa Hall.

Samtidig ble det rettet en stor takk til TSM Ekspertgruppen, som består av en gruppe mennesker fra medlemsbedrifter som bruker TSM. Oppgaven deres er å gjennomgå, oversette og utforme TSM-protokollene slik at medlemsbedriftene enkelt kan arbeide med rapporteringssystemet.

Fagsjef for miljø og bærekraft, Kjersti Hartvig Larsen, delte ut blomster til medlemmene av Ekspertgruppen som var til stede under middagen.

– Arbeidet deres har vært uvurderlig for oss. Uten dere hadde vi aldri kommet så langt i TSM-arbeidet som vi har gjort, sa Larsen.

Veletablert konferanse
Det var i år tredje gangen Bergindustridagene ble avholdt. Hall er fornøyd med utviklingen.

– Det var god oppslutning med deltakere fra en bransje hvor mange må prioritere tid og penger strengt for tiden, vi fikk sterke foredragsholdere og konferansen har satt seg, sier hun.

– Alle de ulike temaene på konferansen er viktig, men jeg synes det er særlig gledelig at vi har fått til det internasjonale perspektivet. Det er fint at vi kan spre oppmerksomhet om den norske næringen til utenlandske ressurspersoner, og som bransje har vi godt av å løfte blikket av og til og bli mer bevisst på det globale systemet vi er en del av, legger Hall til.

Vi hadde fotograf Espen Solli til stede de første dagene. Her kan du se noen av bildene han tok:
Bergindustridagene 2024

Generalsekretær Anita Helene Hall (på skjerm) kunngjorde den nye TSM award. Fagsjef miljø og bærekraft Kjersti Hartvig Larsen (til høyre) takket Ekspertgruppen for deres arbeid med TSM, et rammeverk som opprinnelig ble utviklet av the Mining Association of Canada, her representert ved Senior Vice President Ben Chalmers (til venstre på bildet).