Tydelig interesse for Norge i Toronto

Publisert

Bilde av en gruppe mennesker på en messestand

GODT REPRESENTERT: Noen av de norske deltakerne samlet på standen til NGU og Direktoratet for mineralforvaltning.

Etter noen dager på verdens største messe for mineralindustrien sitter man igjen med mange inntrykk. Et av dem er at verden virkelig har fått øynene opp for landet vårt.

– Vi er her for å fortelle verden at de bør komme til Norge. Vi har ressurser og muligheter, sier seksjonsleder Kari Aslaksen Aasly fra NGU.

De har felles utstillingsplass med Direktoratet for mineralforvaltning.

– Her er det en jevn strøm av besøkende. Vi merker stor interesse, men kunnskapsnivået er svært varierende. Vi får alt fra velbegrunnede spørsmål om lovverk og forekomster til kommentarer av typen "jøss, har dere mineraler i Norge", forteller hun.

Kraftig vekst
Organisasjonen Prospectors & Developers Association of Canada startet konferansen helt tilbake i 1932. I mange år ble PDAC, som messen nå heter, arrangert på et knippe konferanserom i et enkelt hotell. I årets utgave som ble arrangert den første uken i mars, fylte 1100 utstillere de syv hallene i det gigantiske messeanlegget. Nær 30 000 mennesker fra mer enn 130 land besøkte dem eller hørte på noen av de 700 foredragsholderne. I tillegg kommer mange sidearrangementer rundt om i Toronto. Norsk Bergindustri var med på en del av dem.

– PDAC er blitt vesentlig større, ja, sier administrerende direktør Ivar S. Fossum i Nordic Mining som har deltatt på konferansen i over ti år.

Det meste i Toronto vokser.

– Det beste med PDAC er muligheten til å fysisk møte så mange mennesker i ulike deler av verdikjeden fra hele verden. Her får man virkelig hentet inspirasjon til hvordan vi kan utvikle og forbedre mineralindustrien i Norge. Man får også korrigeringer i synet på utlandet og beste praksis. Du blir på mange måter klokere av å være her, legger han til.

Norsk aften
Norsk Bergindustri har sitt eget sidearrangement, Norsk aften, sammen med Norsk Arbeidsmandsforbund og LO. Den søndags ettermiddagen kom Norges ambassadør til Canada, Trine Jøranli Eskedal, og ønsket oss velkommen til landet og PDAC.

– Toronto er Canadas største storbyområde med godt over fem millioner innbyggere. Byen er også landets kulturelle sentrum og viktigste handels- og industriområde, fortalte ambassadøren.

Det meste i Toronto vokser.

Direktør Randi Grini fra Direktoratet for mineralforvaltning gikk gjennom kriteriene for godkjenning av prosjekter som strategiske. Avdelingsleder Kenneth Sandmo fra LO kommenterte at drivkraften bak EUs arbeid med kritiske mineraler (CRMA), er redselen for å bli et industrimuseum. Framtidens industri er avhengig av mineraler. Statssekretær Tore O. Sandvik gjentok noe vi har hørt før – det offentlige vurderer et statlig selskap som skal være medinvestor i mineralprosjekter.

Nordic Mining Day
Mandag morgen ønsket Finlands ambassadør velkommen til et eget arrangement med søkelys på Norden. Der var det to tema som fikk særlig oppmerksomhet – regionens rike ressurser og utfordringen med å få finansiering til å utnytte dem. For å ta det første først, ambassadøren trakk fram tre kjernepunkter:

  • Rike ressurser av metaller
  • Kunnskapsrik humankapital
  • Fornybar energi

EU-kommisjonens Kerstin Jorna tok tak i det andre temaet:

– Vi må få til en kobling mellom offentlige og private midler. Offentlig finansiering i bunn, så private på toppen. Private investorer vil sjelden ta all risiko.

I en påfølgende paneldiskusjon viste Nordic Minings Ivar S. Fossum til Canada og Finland som gode eksempler på offentlig engasjement, for eksempel gunstige skatteregler og investering side om side med kommersielle selskaper.

– Vi snakker ikke om subsidiering. Men det offentlige er der og investerer ut fra vanlige forretningsmessige prinsipper, sa Fossum.

Andre i panelet framholdt at investeringene i leting og undersøkelse i Norden, og for den del i hele EU, er langt lavere enn i andre områder av verden. Det ble nevnt at et nærliggende instrument er å få noe tilsvarende på land som leterefusjonsordningen for olje og gass.

Innovasjon Norge
Norges ambassade i Canada og Innovasjon Norge inviterte til et sosialt treff mandag ettermiddag, i lokaler høyt over bakken i en skyskraper. Utsikt til Toronto by og de vidstrakte slettene rundt.

– Både Norge og Canada er sterke gruvenasjoner, hver med sine unike styrker og ressurser som gir muligheter for samarbeid, spesielt innen bærekraftig utvinning. Norsk ekspertise i miljøforvaltning og avansert foredling utfyller Canadas rike mineralforekomster. Vi arbeider allerede sammen i nikkel- og litiumindustrien, sa ambassadør Trine Jøranli Eskedal.

Om lag 130 store gruveprosjekter er under utvikling i Canada, en tredel av dem dreier seg om gull.

Det meste i Canada vokser.

Bærekraft på agendaen
På tirsdagen var det en internasjonal samling for TSM-partnerne. Praktisk siden så mange allerede var fysisk til stede i Toronto. De som ikke var det, deltok på Teams. Rapporteringsverktøyet TSM (Towards Sustainable Mining) er bergindustriens forpliktelse til ansvarlig drift av virksomhetene.

Det finnes mange ulike standarder for bærekraftsarbeid, og en hovedsak på møtet var hvordan man nå jobber for å harmonisere noen sentrale standarder for gruvedrift: Coppermark, ICMM, World Gold Cancel og TSM.

– Arbeidet er godt i gang, men det vil ta opp mot fem år før standardene er fullt harmonisert. Denne harmoniseringen vil styrke TSM-rammeverket, framholdt Ben Chalmers fra Canadian Mining Association.

Norge fikk anerkjennelse for sitt engasjement. Mer enn 50 medlemmer i Norsk Bergindustri har startet arbeidet med TSM, et verktøy som er like aktuelt for pukk og grus og naturstein som for mineralutvinning.

Bekymringen over Kina ble tatt opp av flere. Fra Australia meldes det om store problemer for nikkel-industrien etter at Kina har investert stort i Indonesia, og neppe på en særlig miljøvennlig måte. Prisene har kommet under sterkt press.

13 land fra alle kontinenter har begynt arbeidet med TSM, og tre nye land er ventet inn.

Her kan du lese mer om TSM.

Så ventet nok en tur på den gigantiske messen. Etter å ha besøkt så mange selskaper, fått masse nye kontakter, hilst på gamle og hørt utallige kunnskapsrike foredrag, føler man seg litt som en tørketrommel i hodet. Men etter å ha fordøyd inntrykkene, står en ting klart igjen: Det grønneste plagget i trommelen er Norges rike muligheter og en vilje til å drive bærekraftig.