Artikler

Vis filtrering

230 resultater

Type artikkel
Velg område
230 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Råvarekrisen fordrer kraftfulle tiltak

  Regjeringens arbeid med statsbudsjettet for 2023 er igang. Russlands invasjon i Ukraina forsterker den pågående råvarekrisen og setter i gang en prisvekst som ingen kan gi sikre prognoser for. Regjeringen må derfor sikre økt grad av selvforsyning av kritiske mineraler og metaller og kompensere næringen for galopperende priser på strøm og drivstoff, sier Anita Helene Hall, generalsekretær i Norsk Bergindustri.

 2. En bransje som bør være interessant for kvinner!

  Margrethe Ollendorff Lien (35) i Feiring oppfordrer flere kvinner til å se mot stein, pukk og grus – Dette er en fantastisk spennende bransje, med mulighet til å gjøre en reell forskjell for kommende generasjoner, sier konsernlederen.

 3. Bærekraft og vern på dagsorden

  Anita og Lars-Erik fra sekretariatet møtte i dag klima- og miljøminister Espen Barth Eide. På dagsorden stod orientering om bærekraftsarbeidet (TSM), håndtering av overskuddsmasser, motorferdsel i utmark og skogvern.

 4. NOU og mineralstrategi på dagsorden

  Anita og Lars-Erik fra sekretariatet møtte i dag næringsminister Vestre for en videre prat om NOU-lovarbeidet og den kommende mineralstrategien. På møtet deltok også Norsk Industri og Arbeidsmandsforbundet.

 5. Verdiskaping og bærekraft på dagsorden

  Anita og Lars-Erik møtte idag næringsminister Jan Christian Vestre. Tema var verdiskaping, vekst og bærekraft. Vestre er svært opptatt av mineralnæringens sentrale rolle i forbindelse med omleggingen til fornybarsamfunnet.

 6. Julehilsen fra næringsminister

  Tilstrekkelig tilgang på mineraler er viktig for å lykkes med det grønne skiftet, redusere klimagassutslippene og for økonomisk vekst, sier næringsministeren i sin julehilsen til Norsk Bergindustri sine medlemmer.