Norsk Bergindustri

Innhold

Besøksadresse:

Næringslivets Hus

Middelthuns gate 27

Postadresse:

Postboks 7072 Majorstuen

O306 Oslo

Fakturaadresse: 

Vi foretrekker EHF faktura

Organisasjonsnummer:

971 259 248

Sosiale Medier:

Twitter

Facebook

Kontakt:

epost@norskbergindustri.no