Ideer til Norsk Bergindustris 10-årsutstilling?

I forbindelse med årsmøte og generalforsamling skal Norsk Bergindustri arrangere en utstilling foran Stortinget 12. April. Hva vil du vise fram?

Målet med jubileumsutstilliongen er å synliggjøre mineralnæringens samfunnsrolle og den historiske reisen fra gamle gruvesamfunn til moderne, fremtidsrettet industri.

Vi håper å høre fra alle med gode ideer til hva som kan vises frem under utstillingen. Både historiske og mer moderne sider av industrien vår skal presenteres, så mulighetene er mange. Ta kontakt med sekretariatet så snart som mulig på epost@norskbergindustri.no om du har forslag!