Nye æresmedlemmer i Norsk Bergindustri

Kjell Apeland og Torbjørn Lilleås nye æresmedlemmer i Norsk Bergindustri.

Norsk Bergindustris første styreleder Kjell Apeland og første leder i HMS-komiteen Torbjørn Lilleås ble utnevt til æresmedlemmer under Norsk Bergindustris årsmøte. Apeland er daglig leder i Norstone, og Lilleås er ansatt i Veidekke. 

- Kjell Apeland spilte blant annet en svært sentral rolle i sammenslåingen av de tre foreningene som ble til Norsk Bergindustri for 10 år siden, sier styreleder Henrik Bager. 

Han la i sin styrelederperiode i Norsk Bergindustri stor vekt på å være samlende og ikke bare en styreleder som representerte sin egen delbransje pukk og grus. Han oppsøkte derfor aktivt bedrifter og arenaer for natursteinsbedrifter, malm- og mineralselskaper.

Torbjørn Lileås var første leder i Norsk Bergindustris HMS-komite og har bidratt med et langvarig engasjement for helse, miljø og sikkerhet i bransjen. 

- HMS er helt sentralt for alle deler av vår bransje, og det er en glede å utnevne en av de tydeligste bidragsyterne til bransjens HMS-arbeid til æresmedlem i Norsk Bergindustri, sier Bager. 

Fra før har Norsk Bergindustri følgende æresmedlemmer: Olav Markussen, Per Dugstad, Ragnar Kjeserud og Terje Bøe.