Nye traineer på plass

Norsk Bergindustri ønsker de to nyansatte traineene Annicka og Helene hjertelig velkommen!

De er Helene Fromreide, 26 år fra Bergen og Annicka Johnsrud, 27 år fra Harstad. Begge utdannet ved NTNU på institutt  for Geologi og Bergteknikk. 

Helene har fordypning innen Mineralproduksjon og Gruvedrift. Hun gjør Masteroppgave i samarbeid med Franzefoss Pukk AS, med hovedfokus på prosessen i det aktuelle anlegget. 

Annicka har valgt hovedprofil  Mineralproduksjon og spesialiserer seg innenfor Oppredning og Prosess. Hun gjør Masteroppgave på kvarts hos Elkem. 

Norsk bergindustris traineeordning er et toårig program, der traineene jobber 8 mnd. for tre forskjellige bedrifter. Denne gangen var det 19 søkere og utvelgelsen vanskelig,  grunnet svært godt kvalifiserte søkere. 

Helene starter sin traineeperiode hos Lundhs 1. september. Deretter følger Norsk Mineral AS og Nordic Bulk. 

Annicka starter hos Sibelco Nordic AS på Stjernøy. Deretter følger Omya Hustadmarmor AS og Titania AS. 

Vi ønsker våre nye traineer velkommen og lykke til!