Kronprins Haakon besøkte bergindustrien i Vestfold

Kronprins Haakon besøkte mineralnæringen i Vestfold i forbindelse med Norsk Bergindustris 10-årsjubileum.

Tirsdag besøkte HKH Kronprins Haakon larvikittprodusenten Lundhs AS og Freste pukkverk som eies av Veidekke. Besøket var en del av Norsk Bergindustris 10-årsjubileum. 

Kronprinsen fikk en innledning om den norske bergindustrien av generalsekretær Elisabeth Gammelsæter. Mange av mineralene som kreves for å utvikle fremtidens teknologi finnes i Norge, ikke minst i Vestfold og Telemark som har en svært rik berggrunn. Tom Heldal i Norges geologiske undersøkelse fortalte om de sjeldne jordartsmetallene i Fenfeltet, styreleder i Norsk Bergindustri, Henrik Bager holdt innlegg om produksjon av pukk og andre byggeråstoffer. I tillegg hold daglig leder i Lundhs AS og nestleder i Norsk Bergindustri, Thor-Anders Lundh Håkestad innlegg om nasjonalbergarten Larvikitt. 

Kronprinsen fikk sammen med Larvik-ordfører Rune Høiseth og fylkesmann i Vestfold, Per Arne Olsen omvisning og lunsj i Lundhs steinbrudd i Tveidalen og utskipningshavnen Svartebukt der larvikittblokker skipes ut til hele verden til bruk i fasader, kjøkkenbenker, kystsikring og annet. 

Årlig forbruker hver nordmann over 10 tonn pukk, grus og andre byggeråstoffer. Noen av disse blir produsert på Freste Pukkverk. Kronprinsen fikk omvisning i pukkverket i Tønsberg.

 - Vi er kjempeglade for at kronprinsen ønsket å besøke noen av våre medlemsbedrifter. De gjør en kjempejobb for å produsere mineralske råstoffer til veier, fasader, vindmøller, solceller og nesten alt annet vi omgir oss med, sier styreleder i Norsk Bergindustri og daglig leder i Franzefoss Pukk, Henrik Bager.