Revidert nasjonalbudsjett, oppsummert

Regjeringen foreslår i revidert å videreføre både ordningen med kompensasjon ved omsetningsfall og lønnsstøtte for permitterte. Også andre koronatiltak videreføres. Innbetaling av forfalte skatter og avgifter forlenges, i likhet med ordningen for bankgaranti.

- Det er bra regjeringen viderefører koronatiltakene ut oktober og på den måten bidrar til å sikre arbeidsplasser, uttaler vår generalsekretær Anita Helene Hall.

Hall savner imidlertid en konkret satsning på mineralnæringen i form av et statlig investeringsfond og styrking av Norges Geologiske undersøkelse (NGU). Regjeringen foreslår riktignok opprettelse av et nytt investeringsfond (næringsnøytralt) i nord for å bedre kapitaltilgangen og framveksten av gode forvaltermiljøer der.

- Etter vår mening er det uheldig at et slikt fond ikke er landsdekkende, og tildelingskriterier er heller ikke klare. Investinor får i oppdrag å forvalte dette. Les mer om fondet her

- Det haster etter vår mening å få på plass målrettede tiltak som møter samfunnets økende behov for mineraler. Vi vil nå gå i dialog med Stortinget for å se hva vi kan få til på tiltakssiden.

- Regjeringen burde også benyttet muligheten i revidert budsjettet til å sette ned formuesskatten på arbeidende kapital ytterligere. Det er viktig for private eiere som står foran gjenoppbyggingen etter koronakrisen, avslutter Hall.

Snarvei til hele revidert nasjonalbudsjett finner du her.