Stein i vei 2021

Som alle andre arrangementer ble årets Stein i vei som skulle vært arrangert på Lillehammer, dessverre avlyst. Gleden var derfor stor når vi fikk avholdt et vellykket Teamsarrangement som et plaster på såret.

Generalsekretær i Norsk Bergindustri, Anita Hall, åpnet med at vi alle hadde gledet oss ekstra til denne samlingen som vi i det lengste håper kunne arrangeres, som den sosiale møteplassen det er, med hyggelige middager og samvære - men sånn ble det ikke i år. Derfor ekstra hyggelig at det allikvel var 208 påmeldte! Det beviser at folk også setter pris på den faglige delen av Stein i vei. 

Første foredragsholder var statssekretær i Samferdelsdepartementet Ingelin Noresjø som gav oss god informasjon om Nasjonal transportplan. Deretter fulgte Aud Margrethe Riseng, samferselssjef, Innlandet fylkeskommune, opp med å gi oss en god innsikt om deres muligheter og utfordringer etter et år med regionreformen. Neste post på programmet handlet om at avfall må ses på som en ressurs. Stian Slydal, daglig leder Jølsen Miljøpark AS, fortalte hvordan AF gruppen jobber med gjennvinning av gravemasser. Og med fokus videre på miljø fortalte Marit Fladvad, overingeniør, Statens vegvesen, om kortreist stein. Marit har holdt flere innlegg på tidligere Stein i vei om tema og gikk nå mer i dyben på funnene de har avdekket i prosjektet. Siste innlegg fikk vi fra Jan Eldegaard Hjelle, daglig leder i FABEKO som delte sine erfaringer og videre tanker om samarbeid mellom tilslag- og betongprodusentene. 

Fikk du ikke deltatt eller ønsker å se nærmere på foredragene finner du de her 

Vi takk alle foredragsholder og deltakere som deltok på Stein i vei 2021 - om i en meget anderledes drakt enn vi skulle ønske oss. Veiteknisk instiutt og Norsk Bergindustri håper å se dere alle på Lillehammer hotel med get together 7. februar og konferanse 8. og 9. februar 2022!