Vi er fulltallige!

Jakob Eckert er vår nye fagsjef for miljø og bærekraft. Han hadde sin første arbeidsdag i sekretariatet den 16. august.

Endelig er vi fulltallige, uttaler generalsekretær Anita Helene Hall. En av våre viktigste oppgaver framover er å bidra til et strukturert arbeid på bransjenivå for å styrke miljø- og bærekraftarbeidet i bransjen. Jakob vil være en ressurs for oss i organisasjonen, men også for medlemsbedriftene, avslutter Anita.  

Du kan lese mer om vårt miljø- og bærekraftsarbeid her.