Besøk hos Næringsdepartementet

Anita og Lars-Erik har vært på besøk hos statssekretær Janicke Andreassen i Næringsdepartementet. Martin Melvær fra Bellona og Mona Schanche fra Nordic Mining deltok også.

Tema for møtet var den kommende mineralstrategien, herunder bergindustriens fokus på å gjenvinne mineraler og redusere overskuddsmasser gjennom blant annet økt utnyttelse.

Vi diskuterte videre næringens omstilling til sirkulærøkonomi. Næringen legger stor vekt på forskning og utvikling som gjør at overskuddsmassene reduseres og kan utnyttes i egen eller andres virksomheter. Vårt klare mål er at bergindustrien i Norge skal videreutvikle sin posisjon som en av verdens grønneste og mest fremoverlente, hvor det fokuseres på alternative bruksområder som gir nye muligheter for å ta i bruk overskuddsmasser som gir miljømessige og kommersielle verdier for samfunnet. Til dette arbeidet ønsker vi ha regjeringen med på laget.

Dette vi bli et tema i den kommende mineralstrategien, og vi ble lovet at departementet i høst vil komme tilbake til hvordan næringen involveres i det videre arbeidet.

Les mer om vårt bærekraftsarbeid her