Inspirerende dager i Toronto

Anita, Lars-Erik og Jakob fra sekretariatet har deltatt på PDAC (Prospectors & Developers Association of Canada) i Toronto. Dette er i dag det fremste møtestedet i verden for alle som er opptatt av mineraler.

På denne viktige arenaen har vi benyttet muligheten til å markedsføre Norges potensial for leveranse av mineraler og metaller for det grønne skiftet og vårt moderne samfunn.

Sammen med representanter fra LO, Arbeidsmandsforbundet, medlemsbedrifter, DMF, NGU, finans- og jus bransjen møttes vi på norsk aften hvor temaene varierte fra ny minerallov, kommende mineralstrategi og havbunnsmineraler.

Videre ble Nordic Mining Day arrangert. Her deltar representanter fra myndigheter, lete- og utvinningsselskap, interesseorganisasjoner, akademia, samt jus og finansmiljøer. Dette er i tillegg en viktig nettverksarena. Vår generalsekretær Anita Helene Hall holdt innlegg hvor hun poengterte at Norges geopolitiske betydning aldri har vært større enn i dag når det gjelder leveranser av olje, gass, fornybar energi, metaller og mineraler. Flere av mineralene vi finner på EUs liste over kritiske råvarer finner vi store reserver av i Norge, poengterte hun. Kommende Bergindustridager 17-19 april 2023 ble også markedsført. Meld gjerne din interesse for arrangementet her  

Anita var som eneste deltaker fra Europa invitert til å delta i en paneldebatt på Canada Day i regi av Invest in Canada. Her orienterte hun nærmere om hvorfor vi valgte rapporteringsprogrammet TSM (Towards Sustainable Mining), hvordan implementeringen går i Norge,  og hvilke muligheter og utfordringer programmet gir. Vi fikk mye positiv oppmerksomhet rundt vårt gode arbeid her i Norge.

Hyggelig var det også å besøke den felles standen som NGU og DMF hadde i messehallen. Det er viktig for oss og Norge at vi blir synliggjort på denne arenaen.