Skatteutvalg fremla rapport

Foto: E24.no

Skatteutvalget la i dag frem sin utredning for finansminister Trygve Slagsvold Vedum: - Utvalget anbefaler flere store endringer. Derfor skal vi bruke tiden frem til høringsfristens utløp til å sette oss grundig inn i innstillingen, uttaler generalsekretær Anita Helene Hall.

Det er viktig at utvalget foreslår å styrke arbeidslinjen og stimulere til ekstra investeringer i privat næringsliv, uttaler generalsekretær Anita Helene Hall. Men vi merker oss også utvalgets forslag til økt bruk av grunnrente i skattesystemet. Vår næring kan ikke sies å ha en ekstraordinær avkastning som gir grunnlag for en slik skatt uten betydelig effektivitetstap, sier Hall videre.  

Utvalget foreslår store lettelser i inntektsskatten for personer. Men lettelsene skal hentes inn igjen, og dette utøser enn rekke andre skatteendringer.

Utvalget kommer blant annet med følgende forslag:

  • Redusere skatt på arbeid med rundt 40 milliarder kroner
  • Innføre 25 prosent moms på alle varer og tjenester
  • Økt skatt på bolig og eiendom
  • Redusere formuesskatt og innføre skatt på arv
  • Mer skatt på klimagassutslipp og helse- og miljøskadelige aktiviteter
  • Grunnrenteskatter bør benyttes mer enn i dag. I tillegg til havbruk og kraft, foreslås det grunnrente på vindkraft og fiskeri
  • Fjerne taxfree ordningen
  • Skatten på middels og høye pensjoner bør økes
  • Eierskatt med mindre skattetilpasninger

Skatteregningen på privat, norsk næringsliv har dessverre økt kraftig i år, og vil økes ytterligere neste år. Det har gjort det vanskeligere for næringslivet å gjøre nødvendige investeringer i nytt utstyr, flere jobber og grønn omstilling. -Derfor vil vi bruke tiden frem til høringsfristens utløp til å få frem hvilke tiltak som kan bidra til å styrke denne bransjens rammebetingelser-, avslutter Anita.

Du kan lese Torvik-utvalgets utredning her