Strømstøtten må forbedres

Foto: iStockphoto

Strømstøtteordningen til næringslivet må forbedres og forlenges, uttaler generalsekretær Anita Helene Hall. Mange av våre medlemmer er frustrert og bekymret for fremtiden.

Norsk Bergindustri har siden strømstøtten ble innført, etterlyst en ordning som er enklere, mer målrettet og med lengre tidshorisont. Dette er spesielt viktig da det nye fastprissystemet ikke ser ut til å fungere som forutsatt per idag (se nedenfor). 

Ordningen var opprinnelig ment for bedrifter hvor kostnadene til strøm utgjorde minimum tre prosent av den totale omsetningen. 

Norsk Bergindustri vil jobbe hardt for målrettede endringer i tiden fremover. Vi mener blant annet at støtten må forlenges og justeres slik at flere kan kvalifisere til strømstøtte. Samtidig bør det ikke være noen absolutt utbyttebegrensing, da medlemmene ofte må ta ut utbytte for å betale formuesskatt og lønn til ansatte.

Vi oppfordrer nå regjeringen til å få på plass en bedre ordning raskt, i motsatt fall frykter vi at mange bedrifter må permittere eller i verste fall legge ned, avslutter Anita. 

I høst har regjeringen paralellt jobbet med å få på plass nye fastprisavtaler for næringslivet. Tilbakemeldingen er foreløpig at de er for dårlig tilpasset bedriftenes forbruksmønster. Blant annet tilbys det for lite volum, slik at bedriftene bare kan sikre deler av strømregningen med en fastprisavtale. Flere av avtalene ser også ut til å være begrenset til enkelte regioner.

Du kan lese mer om regjeringens tiltak for bedre fastprisavtaler her