– Vil være en del av bransjefellesskapet

Publisert

Bilde av fem menn i et dagbrudd

VELLYKKET: Hypex Bio-gjengen etter test i dagbruddet til Verdalskalk. Fra venstre Tron Nytrøen, Vegard Strandvik, Stefan Nilsson, Torbjørn Byvold og Tim Hunt.

Hypex Bio utvikler et nytt og mer miljøvennlig sprengstoff. Nå er selskapet blitt med i Norsk Bergindustri.

Hypex Bio har utviklet et bulkeksplosiv (emulsjon) som er basert på hydroperoksid. Fremstillingen av denne emulsjonen gir betydelig mindre mengder CO2, og det er samtidig helt fritt for nitrogen. Fabrikken på Tynset åpnet i mai, og Hypex Bio er per dato den eneste bedriften i Norge som produserer dette. Første test i Norge av dette nye emulsjonseksplosivet var i juli.

Hypex Bio hevder at fremstillingen av emulsjonen reduserer CO2-avtrykket med minimum 80 prosent, samt at bruk av eksplosivet ikke avgir NOX-gasser eller uønsket avrenning av nitrater.

Emulsjonen lages på lisens fra Hypex Bio Explosives Technology AB, og det svenske selskapet eier også en mindre andel i norske Hypex Bio. Resten av aksjene i det norske selskapet er det de ansatte og andre investorer som eier.

Samarbeider tett med bergindustrien
I 2022 inngikk Hypex Bio et samarbeid med Verdalskalk om et pilotprosjekt der formålet var å tilpasse produktet til sprengning i åpent brudd. Prosjektet er delfinansiert av Enova. Verdalskalk omtaler prøvesprengningen i august som en viktig milepæl for deres 2030-mål om å produsere grønt. Hvert år havner nemlig store mengder nitrogen fra tradisjonelt sprengstoff i vann og vassdrag – noe som blant annet fører til gjengroing.

I juli ble verdens første kommersielle tunnelsalve avfyrt med sprengstoffet, i forbindelse med byggingen av nye E16. Det historiske smellet ble i september etterfulgt av verdens første fullskala anleggssalve med miljøvennlig bulk eksplosiv, da Hypex Bio bistod Hære Entreprenør. Da dreide det seg om forarbeider til Bane Nor sitt riggområde i Stange.

Hvorfor ble de medlem?
– Å være tydelig i miljøarbeidet er den viktigste saken for bransjen, sier daglig leder Tron Nytrøen i Hypex Bio.

Det samme gjelder åpenbart selskapet han leder. Den andre prioriteten er å utvikle bedriften som ble etablert for to år siden. De fem ansatte i Hypex Bio har lengre erfaring enn det, og representerer i sum bred bransjekunnskap.

– Vi meldte oss nylig inn i Norsk Bergindustri fordi vi mener det er viktig å være en del av bransjefellesskapet. Få nyheter, delta på konferanser, treffe kollegaer i bransjen og lignende, sier Nytrøen.

Han legger til at forsikringsavtalene bedriften kan ha tilgang til gjennom medlemskapet, vil være svært gunstige.