Bredt lerret på høstmøtet

Oversiktsbilde konferansesal med masse mennesker

Godt over 200 entusiastiske deltakere stilte på årets høstmøte i Trondheim. De ble oppdatert på alt fra arbeidet med regjeringens mineralstrategi og EUs CRMA til elektrifisering og framdriften i oppstarts- og undersøkelsesprosjekter.

– Vi er svært fornøyde med oppslutningen og med bredden i tema, oppsummerer generalsekretær Anita Helene Hall i Norsk Bergindustri.

På et punkt er hun likevel skuffet.

Lite konkret fra regjeringen
Konferansen startet med at statssekretær Helge Flø Kvamsås fra Næringsdepartementet presenterte regjeringens mineralstrategi torsdag morgen. Det ga god oversikt over mål og prioriteringer i strategien, men mange i salen ønsket seg mer konkret om videre arbeid og tiltak.

Statssekretæren framholdt at regjeringen samme dag hadde lagt fram Grønt industriløft 2.0. Det oppdaterte veikartet inneholder 15 milliarder kroner i statlige støtteordninger i form av egenkapital, garantier og tilskudd.

Flø Kvamsås sa videre det i statsbudsjettene framover løpende vil komme mer midler til grønn omstilling. Han sa at selv om mineralnæringen ikke er en egen post i veikartet, vil den grønne omstillingen kreve mye mineraler, for eksempel til sol- og vindkraft. Han oppfordret bergindustrien til selv å undersøke mulighetene.

– Vi er glade for at statssekretæren kom til konferansen, men skuffet over at mineralnæringen ikke blir nevnt særskilt i Grønt industriløft. Det virker litt tafatt. Hvis det er slik at regjeringen forstår at grønn omstilling vil kreve en utvikling og styrking av norsk mineralnæring, hvorfor sier de det da ikke eksplisitt i veikartet, spør Hall.

Ikke glem det grunnleggende!
Etter statssekretæren fulgte flere foredrag om CRMA (Critical Raw Materials Act) og dens betydning for bergindustrien og direktoratene.

Generalsekretær Dirk Fincke i Aggregates Europe framholdt i sitt innlegg at vi ikke må glemme de andre innsatsfaktorene. De kan være like viktige som kritiske og strategiske råvarer. Han tok til orde for at vi må ha en tredje kategori, essential raw materials, med samme rammeverk som de kritiske råvarene.

Før lunsj var det en paneldiskusjon om hvordan vi kan nå målene i mineralstrategien. De fleste er enige om at Norge ligger langt framme, men Ivar Fossum fra Nordic Mining etterlyste klarere mål for at strategien skal bli noe mer enn bare en visjon. Margrethe Ollendorff Lien fra Feiring foreslo at man kunne starte med å få på plass en nasjonal kunnskapsbase om undergrunn. Statssekretæren noterte flittig.

Fornøyde deltakere
Andre del av første dag hadde to parallellsesjoner. I den ene salen malm og mineraler med virksomheter som Rana Gruber, SKF, SINTEF og NTNU. I den andre salen pukk og grus/byggeråstoffer med virksomheter som Statens vegvesen, Feiring Bruk, Bærum Ressursbank og Norsk Stein.

– Jeg synes det var et veldig variert og godt sammensatt program. Siden jeg har skrevet master om sjeldne jordarter, synes jeg programpostene om kritiske mineraler var spesielt spennende, kommenterte Vilde Lund-Øksnes som er trainee i Nordic Mining.

Dag to av konferansen ga en oppdatering på sentrale oppstarts- og undersøkelsesprosjekter, før det var varierte foredrag om elektrifisering.

– Jeg liker godt at det er et bedriftsbesøk dagen før selve konferansen starter. Norsk Stein Tau i fjor og Verdalskalk i år var både morsomt, interessant og lærerikt. Og det er veldig spennende med en oppdatering av viktige prosjekter, sier Odd Einar Nørjordet i Kiesel Norge, hvor han er produktsjef for Lippmann & Tesab.

– Ellers er det svært god deltakelse, både fra medlemmer og oss som leverandører. Det er også gledelig å se så mange studenter her. Det viser at bransjen både er spennende og framtidsrettet, konkluderer han.