En tillitserklæring til norsk naturstein

Publisert

Et produksjonsanlegg for naturstein

NORSK NATURSTEIN: Her fra et av Larvikittblokkas anlegg i Larvik.

Fem av ti nordmenn mener det er viktig eller svært viktig at det brukes norsk naturstein. Kun et fåtall er negative.

Hvert år gjennomfører Norsk Bergindustri en kjennskap- og holdningsundersøkelse. Den ble i år utført av Respons Analyse i slutten av september. Respondentene tok stilling til en rekke spørsmål ved å angi hvor enig de var med en skal fra en til seks.

På spørsmålet "I hvilken grad syns du det er viktig at det brukes norsk naturstein ved oppføring av bygninger, monumenter og utearealer" svarte 53 prosent seks eller fem. 21 prosent svarte fire.

– Hele 74 prosent mener altså at det er viktig i noen grad at det brukes norsk naturstein. Samtidig er det 14 prosent som ikke har noen formening om spørsmålet. Dette må vi karakterisere som en tillitserklæring til naturstein fra Norge, kommenterer generalsekretær Anita Helene Hall i Norsk Bergindustri.

Det er i den eldste aldersgruppen, de på 55 år og oppover, at holdningen er mest positiv. Her svarer hele 67 prosent svært viktig eller viktig, altså seks eller fem. Også de som generelt har en positiv holdning til industrien, og de som har bergindustri i nærheten, svarer i større grad at det er viktig å bruke norsk naturstein enn snittet i undersøkelsen.

Resultatene er i tråd med tidligere års undersøkelser.