Finstoff i fokus

Publisert

Bilde fra et steinbrudd

SANDEFJORD MASSESENTER: Det blir litt finstoff av produksjonen.

Årets workshop tok for seg knusing og sikting, valg av maskiner og optimalisering av produkt, kvalitet og kapasitetsutnyttelse. Problemstillingene ble konkretisert med befaring hos Sandefjord Massesenter og Hedrum Pukkverk.

Tanja Marie Gjerde fra Feiring er strålende fornøyd med det som formelt har det noe tunge navnet Drifts-, prosess- og vedlikeholds-workshop. I år arrangert på Scandic Park-hotellet i Sandefjord.

– Uansett hvor du snur deg – i konferansesalen, ved frokosten, i pauser, under middagen – ser du bransjefolk du kan ha gode faglige diskusjoner med. Veldig inspirerende, sier Gjerde.

Innledning til gruppeoppgave
Olav Hellekås fra Hellestad Sandtak, leder i drifts-, prosess- og vedlikeholdskomitéen, kunne ønske om lag 40 deltakere velkommen tirsdag 24. oktober. Og så orienterte han om workshopens case – altså gruppeoppgave. Mer om det senere.

Peder Blikra Egeland fra Nordic Bulk tok for seg maskiner og utstyr, Kristian Andreas Haahjem fra nettopp Haahjem snakket om siktesystem og vedlikehold, før Lars Jørgen Kjærås fra Metso Outotec belyste temaet knuser.

– Spennende foredrag, ikke minst betraktningene om knusevinkel på kjeftknuser var interessant. Det er flott å kunne diskutere tekniske problemstillinger med folk som jobber med det samme, kommenterer Jon Steinar Vivelid fra Hardanger Rock.

Utflukter lokalt
Etter de innledende foredragene gikk bussturen til to pukkverk. Først Veidekkes Sandefjord Massesenter hvor de knuser stein til alle størrelser og også tar imot fyllmasser. Det var interessant å se det nye verket, som bare er et par år gammelt. Og også interessant at de sliter med å lage nok 0/4, som normalt ikke er så etterspurt.

Så gikk turen til Hedrum Pukkverk, eid av NCC, hvor de tar ut lysegrå, grovkornet Larvikitt. I tillegg produserer verket vasket maskinsand. Og de kommer til å holde på noen år. Det store uttaket har en teoretisk drift på 250 år.

For mye eller for lite finstoff?
I gruppeoppgaven skulle deltakerne forenklet sagt diskutere hva finstoff kan brukes til, samt hvordan vi kan påvirke kvaliteten og utseendet. Utgangspunktet er at det blir for mye finstoff. Spørsmålet blir da hva man kan gjøre for å redusere mengden, eventuelt utnytte finstoffet bedre.

Tankene rundt problemstillingen og idéene var mange og interessante. Alt for mange til å redegjøre for her. De berørte alt fra sprenging og mating til å tenke nye kunder, jobbe med myndighetskrav og deponering.

– Finstoff er en sentral problemstilling for hele bransjen. Det ligger utrolige mengder rundt omkring, kommenterer Stein Hefte fra Oddvar Øygard og legger til:

– Programmet var bra. Og like viktig er det som skjer utenom. Man lærer mye i praten rundt kaffekoppen.

Vi har lagt ut et album med noen bilder på Facebook. De kan du se her.

WORKSHOP 2023: Olav Hellekås ønsker velkommen.