Ønsker lokal pukk og grus

Publisert

Bilde av en gravemaskin i et pukkverk.

KORTREIST: Ikke minst fra et miljøperspektiv er det en fordel å bruke byggeråstoffer som utvinnes lokalt. Her fra Sandefjord Massesenter.

Seks av ti nordmenn mener det er viktig eller svært viktig at kommunen planlegger for å bruke lokale forekomster av sand, pukk og grus i utbyggingsprosjekter.

Hvert år gjennomfører Norsk Bergindustri en kjennskap- og holdningsundersøkelse. Den ble i år utført av Respons Analyse i slutten av september. Respondentene tok stilling til en rekke spørsmål ved å angi hvor enig de var med en skal fra en til seks.

På spørsmålet "I hvilken grad synes du det er viktig at kommunen planlegger på en slik måte at lokale forekomster av sand, pukk og grus kan brukes i utbyggingsprosjekter (bygg, vei og bane)" svarte 61 prosent seks eller fem. 20 prosent svarte fire.

– Hele 81 prosent mener altså at det er viktig i noen grad at det brukes lokale byggeråstoffer. Samtidig er det 13 prosent som ikke har noen formening om spørsmålet. De aller fleste som har en mening, sier altså at kortreist er viktig, kommenterer generalsekretær Anita Helene Hall i Norsk Bergindustri.

Det er i den eldste aldersgruppen, de på 55 år og oppover, at holdningen er mest positiv. Her svarer hele 72 prosent svært viktig eller viktig, altså seks eller fem. Også de som generelt har en positiv holdning til industrien, og de som har bergindustri i nærheten, svarer i større grad at det er viktig å bruke lokale forekomster enn snittet i undersøkelsen.

Resultatene er i tråd med tidligere års undersøkelser.